رویداد

Iran Health 2022

سمینار جسم خارجی راه هوایی اطفال با حضور اساتید و پزشکان محترم و شرکت راهیان طب صبا نماینده برند KARL STORZ در مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی کودکان علی اصغر ع

Karl storz orientation sessions

Cardio Congress 2019

Iran Health 2019

Iran Health 2018

Stryker Event

Stryker Workshop in Tehran

Hormoz Health 2016

Shopping Basket