آموزش

با توجه به سرعت روزافزون پیشرفت تکنولوژی، همگام بودن با آن مستلزم آگاهی مناسب می‌باشد که تیم آموزش ما در این راستا با ارائه، شرح و آگاهی سازی کادر درمان از جدیدترین متدها و محصولات کوشیده است تا به سهم خود قدمی برای ارتقا سیستم سلامت کشور بردارد. ب

Shopping Basket